RUMUNIJA SA SNAŽNIM SRPSKIM PEČATOM

TEMIŠVAR

Termini u 2019. godini:

11–13. oktobar,

9–11. novembar

3 dana – 2 noćenja

1. dan: Polazak ujutru u 7h iz Beograda (sa perona glavne autobuske stanice u Beogradu), a u 9h iz Novog Sada. Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći i najznačajniji grad Banata.

Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii), na kojem su stub kugerimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine).
Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. dan: Doručak. Slobodan dan u Temišvaru ili fakultativni izlet u grad Hunedoara (Vajdahunyad) u kom se nalazi dvorac Hunjad (Hunyad) iz XIV veka, najreprezentativnije zdanje profane gotike u Transilvaniji (Erdelju), u kojem je živeo čuveni ugarski regent Hunjadi Janoš (Hunyadi János), u našim epskim narodnim pesmama opevan kao Sibinjanin Janko.
Povratak u Temišvar. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan: Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Temišvaru ili fakultativni izlet u Arad, grad u oblasti Krišana.

Razgledanje Arada: zdanja podignuta po projektu Emila Tabakovića (Minoritska crkva, Palata Aradsko-čanadske železničke direkcije, Najmanova palata, Trgovačka škola, Industrijsko-narodna banka, Feldesova palata, porodična kuća Tabakovićevih…); ostala arhitektonski vredna zdanja Arada: Okružna većnica (podignuta 1865. godine, u stilu flamanske neorenesanse; arh. Pekár Francisc), Palata kulture (sagrađena u eklektičkom stilu, 1913. god.; arh. Szántay Lajos), Državni teatar iz 1874. godine (neoklasicizam; arh. Anton Czigler).

Polazak za Srbiju.
Povratak u Novi Sad, odnosno Beograd u večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA – 5.000 dinara + 45€

U terminu 9-11. novembra cena aranžmana je 5.000 dinara + 30€                           

NAČIN PLAĆANJA: prilikom rezervacije uplaćuje se 5.000 dinara; ostatak se uplaćuje najkasnije 7 dana pred put, u dinarskoj protivvrednosti premasrednjem kursu Narodne banke Srbije ili čekovima ili administrativnom zabranom u dve mesečne rate, bez uvećanja.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima-uređajem te audio- i video-opremom);
– smeštaj u hotelu „Strelitia” *** u Temišvaru, na bazi 2 noćenja s doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe;
– usluge pratioca/ turističkog vodiča;
– razgledanje Temišvara;

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– fakultativne izlete:
– zamak Hunjad – 30€;
– Arad – 10€;
– međunarodno putno osiguranje (380 din).

POPUSTI I DOPLATE:
– deca do 4 godine besplatno;
– deca do 4-12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u u pratnji dve odrasle osobe (dete koristi pomoćni ležaj);
– treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem), ostvaruje popust 20€ za dve noći;
– popusti se ne mogu kombinovati;
– doplata za jednokrevetnu sobu 30€ za dve noći.

Hotel “Strelitia”*** se nalazi 3 km od centra Temišvara. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba sadrži: telefon, TV, minibar, besplatan wireless internet, klima uređaj. U sastavu hotela su restoran, konferencijska sala…

Cenovnik 4 od 28.06.2019.

Napomene:

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Ukoliko je nakon zaključenja ugovora došlo do promena na monetarnom tržištu ili promena u tarifama
prevoznika, koje utiču na cenu putovanja, organizator ima pravo da, uz pisanu suglasnost putnika,
poveća cenu.
Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda.

OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE.
CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI”.

Organizator: Turistička agencija „KARPATI” 
Licenca OTP br. 426/2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *