Sombor

jednodnevni izlet

FIJAKER STARI ULICAMA LUTA
PREVOZ + SOMBOR + PETROVARADINSKA TVRĐAVA +SREMSKI KARLOVCI + VODIČ/PRATILAC GRUPE
CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1.750,00 RSD

 

Sombor je moderan grad koji je očuvao patinu i šarm prošlosti od baroka do secesije, zelena oaza bođoša na njegovim sokacima, hladoviti perivoj kojim i danas promiče fijaker čuvajući legendu o Somboru, Ravangradu i Zelengradu, kao o mitskom staništu čija je lepota pesmom ispričana, kao preporuka, a ponajviše kao dobrodošlica: "U tom Somboru svega na volju; ko kroz njega jednom prođe, taj će opet da nam dođe, zavoleće ga...".
Petrovaradinska tvrđava, poznata još kao i Gibraltar na Dunavu nalazi se na desnoj obali Dunava kod Novog Sada, a njen idejni tvorac je bio markiz Sebastijan Voban. Nastala je u vreme austrijskih vladara Leopolda I, Josifa I, Karla VI, Marije Terezije i Josifa II. Na Petrovaradinskoj tvrđavi od 1702. godine bio je smešten kapetanat Podunavske vojne granice. Kula sa velikim satom na bastionu Ludvig, svakako je jedna od najpoznatijih turističkih atraktivnosti Tvrđave i Novog Sada. Današnja tvrđava jedno je od najboljih ostvarenja evropske vojne arhitekture 18. veka. Veoma je dobro očuvana i važi za drugu po veličini tvrđavu u Evropi. Izuzetno uspešno odigravši svoju odbrambenu ulogu u prošlosti, Petrovaradinska tvrđava je danas kulturno-istorijski spomenik od prvorazrednog značaja i poznata turistička atrakcija.
Sremski Karlovci, grad na obroncima Fruške Gore i obali Dunava, nastao je, po predanju, kao jedna od predstraža rimskog carstva na severnoj granici. Današnji barokni izgled grad je dobio krajem XIX veka kada je podignuto više rezidencijalnih zgrada i palata, a sada je jedinstveni živi muzej prošlosti, grad uspomena i ljubavi sa karakterističnim vinskim lagumima, porodičnim pričama i srdačnim domaćinima.

 

POLAZAK: subota, 11.07.2020. u 07:00h PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:
BEOGRAD- SOMBOR- PETROVARADINSKA TVRĐAVA- SREMSKI KARLOVCI- BEOGRAD
Okupljanje putnika u 06:30h na BAS–glavnoj autobuskoj stanici (obaveštenje o broju perona biće poslato 1-2 dana pre polaska). Polazak u 07:00h, vožnja prema Somboru.
Dolazak u Sombor oko 10:00h. Obilazak znamenitosti grada (Galerija Konjović, Gradski muzej, Gradska biblioteka, Gradska kuća - Magistrat, Manastir Svetog arhiđakona Stefana, Crkva Presvetog Trojstva, Crkva Svetog Jovana Preteče, Crkva Svetog velikomučenika Georgija, Karmelićanska crkva sa dva tornja, Grašalkovićeva palata, Istorijski arhiv, Kapela Svetog Ivana Nepomuka, Kronić palata, Plebanija - Župni dvor, Preparandija - Učiteljska škola, Srpska čitaonica i Trg Svetog Đorđa, Županija), slobodno vreme za ručak i mogućnost vožnje fijakerom.
U 14:30h polazak iz Sombora i poseta grobu Laze Kostića na Velikom pravoslavnom groblju. Nastavak puta ka Petrovaradinskoj tvrđavi u 15:00h, oko 17:00h slobodno vreme za šetnju i fotografisanje. U 18:00h nastavak puta i obilazak Sremskih Karlovaca (Saborna crkva, Rimokatolička crkva, česma Četiri lava, Magistrat, Gimnazija, Patrijaršijski dvor), slobodno vreme za degustaciju vina i uživanje u opuštenoj atmosferi.
U 20:00h polazak za Beograd. Dolazak u Beograd oko 21:00h.
Kraj aranžmana.
POVRATAK: subota, 11.07.2020. oko 21:00

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase sa 49-83 sedišta (klima, audio/video oprema)
obilazak znamenitosti Sombora u pratnji lokalnog vodiča
posetu Petrovaradinskoj tvrđavi
posetu grobu Laze Kostića
posetu Sremskim Karlovcima
pripremu, organizaciju putovanja i usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca grupe

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
troškove ulaznica za Galeriju Konjović: RSD 150,00
troškove ulaznica za Županiju (istorijska slika Bitka kod Sente 1627.): RSD 200,00
individualne troškove korisnika
osiguranje od otkaza aranžmana (ponuda će na zahtev biti dostavljena)
troškove fakultativnih izleta i ostalih usluga nepomenutih u aranžmanu

 

USLOVI PLAĆANJA:
gotovinski i na rate: RSD 1.000,00 pri rezervaciji, RSD 750,00 do 5 dana pre polaska

 

NAPOMENA:
minimum za realizaciju aranžmana je prijava 35 plativih putnika
aspored putnika u autobusu zavisi od redosleda prijavljivanja za putovanje
pauze su planirane na 2,5-3h vožnje (ili češće po potrebi), a shodno uslovima zaustavljanja
agencija ne snosi nikakvu odgovornost za radno vreme prodavnica, muzeja i galerija na destinaciji koja se posećuje; agencija daje samo opšte informacije
putnici su dužni da poštuju vremenske odrednice koje su im date tokom putovanja
u slučaju reklamacije putnik treba da se pridržava uputstava iz Čl. 109 Zakona o zaštiti potrošača koji glasi: "Potrošač je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostataka ili 15 dana od dana završetka putovanja."
u slučaju otkaza putovanja iz bilo kog razloga agencija je u obavezi da o tome obavesti putnike najkasnije 3 dana pre polaska

 

UZ ARANŽMAN VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
NAPOMENA: Ovaj program putovanja je intelektualna svojina organizatora i strogo je zabranjeno svako kopiranje i iskorišćavanje celog ili dela aranžmana u komercijalne svrhe
LICENCA OTP 48/2020, KATEGORIJA A20, MB: 06516998 t.r. 205-84250-23
PO ČLANU 79. ZAKONA O TURIZMU ZA JEDNODNEVNE IZLETE NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA
Tango Travel nastupa u svojstvu ovlascenog subagenta.

© 2019 Tango Travel - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.