Barselona

4 noćenja / 5 dana / avionom

POLAZAK: 28. april 2020. POVRATAK: 2. maj 2020.

 

Cena putovanja sa uračunatim aerodromskim taksama i svim neophodnim troškovima:
579 €

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan (28.april 2020.) BEOGRAD - MINHEN - BARSELONA. Sastanak putnika kod INFO PULTA, pored šaltera za check in na aerodromu “Nikola Tesla” u 4.30 sati. Let za Minhen (LH 1739) u 06.30 sati. Sletanje na aerodrom u Minhenu u
08.00 sati. Let za Barselonu (LH 1802) u 10.45 sati. Sletanje na aerodrom u Barseloni u 12.45 sati. Razgledanje grada koji je bio naseljen još u praistoriji gde se nalazila i grčka kolonija Kalipolis, a kasnije su ovu regiju preuzeli Kartaginjani. Tokom desetog veka oko Barselone su se borili Mavari i lokalni Katalonci, da bi na kraju trijumfovali Katalonci. Do ujedinjenja Aragona i Katalonije Barselona je bila jedan od najsnažnijih trgovačkih centara u Evropi. Ovaj veliki grad ima veliko kulturno i istorijsko nasleđe, a najpoznatije ime sigurno je ime Antonija Gaudija, španskog i katalonskog arhitekte, čijih je čak sedam dela UNESCO proglasio svetskom kulturnom baštinom. Panoramski obilazak autobusom: Olimpijska luka, crkva Sagrada familia - remek delo arhitekte Antonija Gaudija, avenija Diagonal, park Guelj, brdo Mon Žuik, Paseo de Grasija – najglamuroznija ulica Barselone, Španski trg, impozantni spomenik Kristoforu Kolumbu, La Rambla , trg Katalonija, stara gotska četvrt. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan (29.april 2020.) BARSELONA /TIBIDABO – ŠPANSKO SELO/. Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet na brdo Tibidabo, najvišu tačku Barselone odakle se pruža prelep pogled na celu Barselonu. Polazak za špansko selo (Pueblo Espanjol) koje je otvoreno kao muzej raznih kultura i građevina Španije, tako da nakon posete imate osećaj da ste posetili celu Španiju. Poslepodne odlazak sa vodičem gradskim prevozom i pešice: Gotička četvrt, najstariji deo grada, jedna od najsačuvanijih i najlepših u Evropi, sa spletom uskih krivudavih uličica i katedralom iz 14. i 15. veka, Avenija Diagonal, najvažnija ulica koja deli Barselonu na istočni i zapadni deo; Španski trg na kojem se nalaze kongresna dvorana, Nacionalna galerija katalonske umetnosti i fontane; Kolumbov spomenik, visok 60 m i podignut na mestu gde je Kolumbo pristao s brodom nakon otkrića Amerike. U večernjim satima odlazak na otvorenu predstavu
«Magične fontane», čudesnu igru svetlosti, vode i muzike na Plazi Espańa. Noćenje.
3.dan (30.april 2020.) BARSELONA /GERONA - FIGUERAS – MUZEJ SALVADORA DALIJA/. Doručak. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada ili celodnevni fakultativni izlet za Geronu, grad sa dugom istorijom, veruje se da je osnovan oko 76. godine pre nove ere. Reka Oniar deli grad na dva dela, odvaja stari od novog. Geronu su prvobitno izgradili Rimljani kao utvrđenje, a najbolji način da se istraži srednjevekovni grad je šetnja uskim ulicama starog grada. Grad ima bogato arhitektonsko nasleđe sto se najbolje ogleda u katedrali iz XI veka kao i rimskim zidinama. Između ostalog, grad je poznat i po najbolje očuvanoj jevrejskoj četvrti u Evropi. Polazak autobusom do rodnog mesta čuvenog slikara Salvadora Dalija i obilazak retrospektivnog muzeja pod nazivom Museo Theatro Salvadory Gala Dali. Obilazak muzeja.. Noćenje.
4.dan (1.maj 2020.) BARSELONA. Doručak. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Noćenje.
5.dan (2.maj 2020.) BARSELONA - MINHEN - BEOGRAD. Doručak. Transfer do aerodroma. Let za Minhen (LH 1811) u 11.45 sati. Sletanje na aerodrom u Minhenu u 13.45 sati. Let za Beograd (LH 1736) u 15.00 sati. Sletanje na aerodrom
„Nikola Tesla“ u Beogradu u 16.30 sati.

 

INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “BARSELONA”:
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO (svi neophodni troškovi po osobi): avio i aerodromske takse u Beogradu, Minhenu i Barseloni (oko 47 € na dan objavljivanja programa i koje su podložne promenama), avionski prevoz na relaciji Beograd-Minhen-Barselona-Beograd, smeštaj u hotelu kategorije dve zvezdice u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi noćenja sa doručkom (samousluživanje - izbor više jela), boravišne takse, transferi i razgledanja prema programu putovanja, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: međunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za kulturno istorijske objekte, ulaznica za park Guell i ostali fakultativni izleti.

 

USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA
Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
Gotovinsko plaćanje: Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene, a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja.
Platnim kreditnim karticama: kreditnim karticama Banca INTESA na 6 rata bez kamate
Kreditima poslovnih banaka: Ceo iznos se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Putnik Travel će, prilikom prijavljivanja izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.
Čekovima građana:
• 30 % od ukupne cene putovanja uplaćuje se prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju
• 20 % od ukupne cene putovanja uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje
• 50 % od ukupne cene putovanja putnici mogu uplatiti u 6 jednakih mesečnih rata, deponovanjem ličnih čekova građana,
• a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje, sa datumima dospeća svakog narednog meseca.

 

SMEŠTAJ
Hotel Ibis Barselona Santa Coloma, kategorije dve zvezdice, Barselona,
Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

 

FAKULTATIVNI IZLET
Izlet za „Tibidabo i Špansko selo“. Cena 40 €. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Tibidabo i Špansko selo, ulaznica za Špansko selo, kao i angažovanje vodiča)
Izlet za Geronu i Figueras. Cena 65 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Gerona - Figueras
hotel, ulaznica za muzej, kao i angažovanje vodiča)
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izleti bi mogli da budu
izvedeni uz korigovanje cene). Plaćanje izleta je u Španiji isključivo u evrima.

 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju ovog putovanja.
Putnik Travel zadržava pravo promene rasporeda razgledanja gradova i lokaliteta po danima putovanja
Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici Putnik Travela. Doplata za jednokrevetnu
sobu iznosi 180 evra za sve vreme boravka.
Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Putnik Travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. OPŠTE NAPOMENE
Putnik Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u kuju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...).
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0086/2019 od 01.10.2019.godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., polisa broj 300060748 od 25.01.2018.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

 

Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Putnik Travela, licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
10.decembar 2019. PUTNIK TRAVEL

 

 

ORGANIZATOR PUTA:
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Putnik Travel, Licenca OTP br.284/2020 ket A25 od 05.02.2020.. Agencija TANGO TRAVEL je ovlašceni subagent.

 

© 2019 Tango Travel - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.