ODLUKA

POPUSTI  NA UPLATE U CELOSTI  NA PAKET ARANŽMANE

ZA SMENE BEZ * ODOBRAVA SE POPUST OD 15%  NA UPLATE U CELOSTI

                                 

ZA SMENE SA * ODOBRAVA SE POPUST OD 10 %  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPUSTI I NA UPLATE OD 30% NA PAKET ARANŽMANE - REZERVACIJA

ZA SMENE  BEZ * ODOBRAVA SE POPUST OD 10%  

                          

ZA SMENE SA * ODOBRAVA SE POPUST OD 5 %  

Beograd                                                                                  Odgovorno lice

25.01.2018                                     m.p                         ----------------------------------         

 

OLUKA POPUSTI